Solved

ważność karnetu

  • 20 May 2024
  • 2 replies
  • 28 views

Pytanie:”jeśli mam karnet ważny do 30maja,to znaczy, że muszę do  30maja wyruszyć w podróż i mam od tego dnia wykorzystać np. 4 dni z miesiąca? Czy muszę wykorzystać te 4dni do 30 maja?

icon

Best answer by ralderton 20 May 2024, 20:17

View original

2 replies

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeszcze nie korzystałam:) 

Userlevel 7
Badge +4

If you're currently using the pass, and it expires on 30 May, all travel must be completed by 2359 on 30 May.

Is that what you mean?

-

If you haven't used the pass yet, and you're saying the ‘activate by’ date is 30 May, then you can activate it on 30 May and use the pass until 29 June.

Reply