Solved

Kan inte registrera mitt födelsedatum

  • 3 January 2022
  • 1 reply
  • 25 views

Hej,

När jag skulle köpa ett mobilpass, så var det omöjligt att registrera födelsedatum.
Jag klickade på År, och Månad. men när jag klickade på datum återställdes till den ursprungliga texten “NaN/NaN/NaN”.

 

Vet någon vad felet är och hur man ska agera

icon

Best answer by rvdborgt 5 January 2022, 15:55

View original

1 reply

Userlevel 7
Badge +9

I've never seen this, nor have I ever seen a report about it. The best is probably to report this to customer service (use English for best results :) and include a screenshot of the issue.

Do check that you have the lastest app update.

Reply