What pass to buy?


I’m travelling from Amsterdam-Berlin-Budapest-Vienna-Prague-Amsterdam. This is 5 days of travel but the site says that it is 6 days of travel. What pass should I buy? since the 5 day pass is cheaper😁


2 replies

Userlevel 7
Badge +9

Should be doable with 5 days. Check a reliable planner to see if you like the schedules, such as the DB planner and only then decide.

Userlevel 7
Badge +5

KAN evt, komen omdat je nachttreinen gebruikt en je niet hebt opgelet.

Als je je met alle rittne wilt vastleggen dan zullen normale tickets wrs net nog wat goedkoper zijn als pas.

Enkel voor de NACHTTrein-als je die benut, MOET je reserven-de rest kan, hoeft niet.

Reply