Greek island pass - delivery. Other advice to travel cheap between the islands?


Hi all, I was wondering if it’s possible in any way to get a speed delivery for the Greek island pass? Or if anyone has a recommendation for another way to travel ‘cheap’ between the different islands? 

Thank you. 

Travel greetings Helena 


2 replies

Userlevel 7
Badge +5

Niet dat ik weet-naar wat ik heb begrepen is het altijd op papier en dus via PostBE. Waarvandaan is vooralsnog een mysterie.

Check eerst grondig of deze pas wel jouw wensen van te bezoeken islands dekt-vele worden door weer andere ferries aangedaan. Met wat googlen vind je wel artikels-vooral engels.

Er zijn vele, vele sites die ferries zeggen te kunnen boeken-het is doodsimpel zo te sjekken wat het kost (door de regering vastgesteld voor binnenland, dus niks voordeeltarief, enkel de wettelijke verminderingen) en wie daar vaart.

Ik heb eigenlijk nog geen review gezien die erg prijzend over deze pas is-maar ja, tijdens covid ging er ook amper iemand.

Userlevel 7
Badge +9

In  België is die pas te koop in Brussel-Zuid. Gezien de kosten die Interrail erbij doet voor de levering per post, kan een retourtje naar Brussel er dan ook nog wel af.

Reply